Klub Ziemski “6 Dębów”

Dwór Modzele-Bartłomieje

Klub Ziemski jest propozycją towarzyskiej platformy spotkań entuzjastów wypoczynku w wiejskich plenerach. Spotkania klubowe mają zarówno charakter zorganizowany, wtedy odbywają się w formule salonu plenerowego, jak również mogą mieć niezobowiązujący charakter pobytów na łonie natury połączonych z wycieczkami i zwiedzaniem okolicznych atrakcji w najróżniejszych formach turystyki wiejskiej (wycieczki rowerowe, piesze, bryczkami, itp). Dziś gdy nawet wstęp do najzwyklejszego lasu jest często "reglamentowany" i obwarowany równego rodzaju rygorami warto mieć choćby na weekendowe wypady czy grzybobranie jaki? swój ulubiony zakątek "w pięknych okolicznościach przyrody". Niekoniecznie musi to być od razu własne siedlisko, dacza, stara leśniczówka czy dworek, wystarczy sielskie "klimatyczne" miejsce, w którym czujemy się wygodnie i dobrze wśród ludzi podobnie jak my zafascynowanych pięknem naturalnych krajobrazów przyrodniczych. Takie klubowe miejsce na ziemi niedaleko Warszawy to właśnie nasz Klub Ziemski.

Nasza misja da się streścić w kilku zdaniach. Opowiadamy si? za ochron? wiejskiego środowiska przyrodniczego i utrzymaniem jego naturalnych walorów krajobrazowych. Propagujemy postaw? szacunku dla chlubnych tradycji ziemiaństwa polskiego w dziedzictwie którego odnajdujemy inspiracje dla patriotycznych wzorców na dzisiejsze czasy Polski we Wspólnocie Europejskiej. Poszukujemy wraz z innymi głosicielami idei "slow life" sposobów na odzyskiwanie równowagi ciała i ducha oraz harmonii z naturą, w praktykowaniu ludzkiego wymiaru życia w wiejskim zaciszu, którego wyznacznikami są serdeczna i życzliwa rozmowa w toku wspólnych, niespiesznych działań i wieczornych biesiad. Jesteśmy grupą nieformalną, nie mamy ani zarządu ani księgowości. Organizowane przez nas spotkania mają charakter składkowy. "Starszyzna Klubu" wspólnie planuje kalendarz organizowanych spotkań i wydarzeń. Osoby, które regularnie i aktywnie pomagają w organizacji imprez klubowych mogą ubiegać się o status stałego klubowicza, którym przysługuje tytuł Kompana z uprawnieniami do współdecydowania w sprawach programowych. Więcej na ten temat patrz zakładka: ZIEMSKI SALON PLENEROWY.